Blog Slot op je website

Slot op je website

2 oktober 2019

Je website vormt vaak een heel belangrijk onderdeel van je bedrijf. Dit platform wordt niet alleen gebruikt als het digitale visitekaartje van je organisatie, maar ook als platform voor het uitwisselen van informatie en het opslaan of verwerken van persoonlijke gegevens. Deze gegevensverstrekking wordt vaak als basis gebruikt voor het sluiten van overeenkomsten. Het is dan ook geen enkel probleem om je website voor dit soort bedrijfsprocessen te gebruiken, maar dan moet je wel zorgen voor een slot op je website.

Het belang van een beveiligde website is groot, zeker nu de GDPR in werking is getreden. GDPR staat voor General Data Protection Regulation. Dit is de nieuwe Europese privacywet waarin nu nog strengere regels zijn voorgeschreven met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens. Iedereen moet inzicht hebben in, en de beschikking hebben over zijn of haar eigen persoonsgegevens. De nieuwe wetgeving kent een veelzijdigheid aan regels en procedures die de privacy moeten waarborgen. Zaken als een privacyverklaring, een verwerkersovereenkomst en de registratie van persoonlijke gegevens zijn zeer belangrijk als we met andermans gegevens aan het werk gaan. In het verleden gingen we hier veel makkelijker mee om.

Veilig op het internet

Ook op het internet zijn de duidelijke sporen van de strengere privacywet te vinden. Het zal je niet ontgaan zijn dat je vaak een gerichte toestemming moet worden gegeven voor Cookies. Er lijkt geen bodem te zitten in de koektrommel! Daarnaast zul je misschien gemerkt hebben dat de hoeveelheid informatie die gevraagd wordt op het internet juist sterk gereduceerd is. Dit is een logisch gevolg van deze wet. Je mag volgens deze strenge wet immers niet over meer informatie beschikken dan strikt noodzakelijk is. Daarnaast moeten ondernemers hun websites zorgvuldig beveiligen om datalekken te voorkomen. Dit is eigenlijk niet anders dan in het verleden, maar het verschil is dat de handhaving strenger is. De aangekondigde boetes bij het overschrijden hiervan zijn torenhoog. Beter voorkomen dan genezen dus.

Browsers laten zien dat je onveilig bent

Als je tegenwoordig een website hebt zonder een SSL-certificaat (die aanduidt dat je website veilig is), zullen browsers er alles aan doen om dit duidelijk te maken aan de bezoekers. Hierdoor zullen deze bezoekers zeker geen veilig gevoel hebben op je website. Zorg er dus voor dat je over een SSL-certificaat hebt!

Laten we eens kennis maken

Trends Gazellen 2023 genomineerd
Gemiddelde Facebook score
Gemiddelde Trustlocal score
Gemiddelde Google score